Cầu Tre Quê Hương

Tác giả: Đào Duy Anh

Ca sỹ thể hiện: Duy Linh

Ghập ghềnh, ghập ghềnh mấy nhịp cầu tre... hơ hớ hơ. Cầu tre mà lắc lẻo anh cũng đi tìm, đi tìm người thương. Chiều về, chiều về trên sông trên nương hơ hớ hơ. Xuồng em mà ba lá anh cũng theo nàng, theo nàng sang sông. Ôi.

Tát Nước Đầu Đình

Tác giả: Đào Duy Anh

Ca sỹ thể hiện: Vân Quỳnh; Adam Hồ; Hương Lan; Từ Minh Hy; Đào Duy Anh; Sáo Thần Nguyễn Đình Nghĩa; Ban Hợp Ca

Ðêm qua tát nước đầu đình. Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin. Hay là em để làm tin trong nhà. Áo anh sứt chỉ đường tà. Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu. Áo anh sứt chỉ đã lâu. Mai mượn cô ấy.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đào Duy Anh