Baby One More Time

Tác giả: Martin Sandberg
Oh baby baby
Oh baby baby

Oh baby baby
How was I supposed to know
that somethin' wasn't right here
Oh baby baby
I shouldn't have let you go--
and now you're right out of site yeah

Show me
how you want it to be
tell me baby
'cause I need to know now
oh because

My loneliness
Is killing me (and I)
I must confess
I still believe (still believe)
When I'm not with you I lose my mind
give me a sign---
hit me baby one more time.

Oh baby baby
a reason I breathe is you
boy you've got me blinded
Oh baby baby
there's nothin' that I wouldn't do
that's not the way I planned it

Show me
how you want it to be
tell me baby
'cause I need to know now
oh because

My loneliness
Is killing me (and I)
I must confess
I still believe (still believe)
when I'm not with you I lose my mind
give me a sign--
hit me baby one more time.

Oh baby baby
(a ooooooooo)
Oh baby baby
(a yeah yeah)

Oh baby baby
how was I supposed to know
Oh baby baby
I shouldn't have let you go---

I must confess
that my loneliness
Is killing me now-
Don't you know I still believe
that you will be here
and give me a sign---
hit me baby one more time.

My loneliness
Is killing me (and I)
I must confess
I still believe (still believe)
When I'm not with you I lose my mind
give me a sign---
hit me baby one more time.

I must confess
(my loneliness)
that my loneliness
(Is killing me)
Is killing me now--
(I must confess)
Don't you know I still believe
(I still believe)
that you will be here
when I'm not with you I lose my mind
and give me a sign---
hit me baby one more time.
  • Nghe nhạc

Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: ctll
Người sửa: Ác Mìn
Bài này đã được xem 8485 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4