Tình 1088

Tác giả: 1088

Ca sỹ thể hiện: Nhóm 1088

Tình này .. trao em đến cuối đời. Tình này .. trao em bao ái ân tuyệt vời. Và rồi ... khi trong tin em có những buồn phiền. Xin nhớ anh xin đến với anh. Mưa mưa ướt đôi vai em. Mưa mưa giá băng trong tim. Mưa mưa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ 1088