Mùa Thu Không Bao Giờ Chết

Tác giả: Trần Văn Bùi

Ca sỹ thể hiện: Thanh Lan

Có em đi vào đời. Có em đi vào đời. Khi mùa thu tới. Nụ cười. Nụ cười lệ ướt hoen mi. Nụ cười gian dối tình si. Ôi mùa thu. Ôi mùa thu. Mùa thu không bao giờ chết. Không bao giờ chết. Em nhớ không em. Ôi mùa thu. Yêu em đời.

Tình Chết Như Mùa Đông

Tác giả: Trần Văn Bùi

Ca sỹ thể hiện: Lệ Thu; Hoàng Liêm; Thái Thanh; Thái Châu

Ðưa em vào huyệt đất sâu. Ðưa em vào huyệt đất sâu. Một chiều đông mưa giăng tơ sầu. Tiếng kinh cầu, lệ thương đau. Môi em mềm còn thơm hơi. Tóc em dài còn buông lơi. Ngàn niềm yêu chưa tan trên đời. Dáng xa vời,

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Văn Bùi