Vàm Cỏ Đông

Tác giả: Hoài Vũ

Ca sỹ thể hiện: Phương Thanh; Thu Hiền; Trung Đức; Trọng Tấn; Đình Văn; Quốc Đại; Tam Ca Áo Trắng; Quang Linh; Duy Khánh; Thanh Thúy; Đào Đức; Chưa Biết

Ở tận sông Hồng em có biết. Quê hương anh cũng có dòng sông. Anh mãi gọi với lòng tha thiết. Vàm Cỏ Đông, ơi Vàm Cỏ Đông. Ơ ơi Vàm Cỏ Đông, ơi hỡi dòng sông. Nước xanh biên biếc chẳng đổi thay dòng. Đuổi Pháp đi rồi nay.

Tình Yêu Thầm Kín

Tác giả: Hoài Vũ

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Nguyên Vũ

Anh là bạn thân bên em, nhưng mà người em luôn yêu. Chắc chắn không phải là... anh đây!... Em chọn người yêu cho Em, cũng là ban thân với anh. Tiếng nói yêu giờ sao... nên lời!... Nhìn em bên bạn thân. Nhói.