Bao Giờ Cùng Trở Lại Vườn Xưa?

Tác giả: Nhạc Hàn Lệ Nhân, thơ Tế Hanh

Ca sỹ thể hiện: Thụy Khanh

Cây trong vườn cứ mỗi ngày mỗi xanh, tóc mẹ già cứ mỗi ngày mỗi bạc. Hai chúng ta ở hai đầu trái đất, biết bao giờ, biết đến bao giờ cùng trở lại vườn xưa? Hai chúng ta như trời nắng tránh trời mưa, như mặt trăng,

Viễn Khúc Việt Nam

Tác giả: Hàn Lệ Nhân

Ca sỹ thể hiện: Xuân Lan

Chưa bao giờ về Hà Nội. Chưa bao giờ ghé Sài Gòn. Chưa bao giờ thăm xứ Huế. Chưa bao giờ thấy Việt Nam. Tôi là con chim lạc bầy từ muôn kiếp trước. Tôi là mây bay ngàn đời trên trời tha phương. Quê mẹ trong tôi chỉ là.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hàn Lệ Nhân