Đàn T'rưng

Tác giả: Nguyễn Viêm

Ca sỹ thể hiện: Đăng Dương

Anh bắc qua năm tháng. Chiếc cầu phao âm thanh. Đời hai đầu mưa nắng. Đàn mắc võng tâm tình. Mỗi câu êm đậm đà. Mõi tiếng lòng anh dội. Câu trầm bổng thiêt tha. Võng ru lời rừng suối. Em cùng anh ta nối. Qua trăm núi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Viêm