Đêm Mùa Đông Hà Nội

Tác giả: Hoàng Phúc Thắng

Ca sỹ thể hiện: Nhạc Hòa Tấu; Thùy Dung; Lô Thủy; Ngọc Khuê; Toàn Nguyễn

Đêm mùa đông đi trên con đường quen. Nghe tiếng rao bồi hồi nỗi nhớ. Đâu hàng cây quạnh hiu phố cũ? Hà Nội ơi đêm mùa đông, Hà Nội ơi…. Đi tìm em ta men theo thời gian. Qua tháng năm và mùa đông ấy. Cho dù xa lòng.

Hà Nội Đêm Mùa Đông

Tác giả: Hoàng Phúc Thắng

Ca sỹ thể hiện: Trọng Tấn

Đêm mùa đông đi trên con đường quen. Nghe tiếng rao bồi hồi nỗi nhớ. Đâu hàng cây quạnh hiu phố cũ? Hà nội ơi đêm mùa đông, hà nội ơi. Đi tìm em ta men theo thời gian. Qua tháng năm và mùa đông ấy. Cho dù xa lòng ta vẫn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Phúc Thắng