Đến Với Quê Hương Tôi

Tác giả: Bùi Công Thuấn

Ca sỹ thể hiện: Sơn Ca; Chưa Biết

Đến với quê hương tôi, nói với quê hương tôi, dù hờn căm còn đầy. Đến với quê hương tôi, nói với quê hương tôi, dù còn sâu khổ đau. Đến với quê hương tôi, tương lai lo đền bồi, ruộng vườn cho lúa thêm mới. Đến với quê.

Những Lời Chưa Nói

Tác giả: Nhạc Bùi Công Thuấn, thơ Tagore

Ca sỹ thể hiện: Bân Hùng

Tôi nhớ ngày hai đứa gặp nhau. Nhưng tôi không nói gì chỉ cùng em đứng vậy. Và bây giờ những lời chưa nói ấy. Như con thuyền chao sóng biển lòng tôi. Tôi biết bây giờ tôi chẳng thể đi đâu. Để trốn khỏi những lời chưa nói.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Bùi Công Thuấn