Bên Bờ Suối Vắng

Tác giả: Thanh Sơn & Ngọc Trung

Ca sỹ thể hiện: Trọng Phúc; Chưa Biết

Bên bờ suối vắng một chiều lộng gió. Nghe ngàn thông vút tựa ngàn bài thơ. Lòng ngờ như những bức tranh hiền. Kìa là con suối như tóc huyền. Đẹp sao một nét thiên nhiên. Hỡi người thi sĩ tâm hồn mộng mơ. Tôi đàn tôi.

Tôi Chưa Có Người Yêu

Tác giả: Ngọc Trung

Ca sỹ thể hiện: Thiên Trang; Thái Thanh

1. Đã bao nhiêu mùa xuân trên mái tóc. Chưa có một người yêu để dỗi hờn. Chưa có cho một lần đi xa. Cùng người đưa kẻ đón bước chân ta. 2. Đã bao nhiêu mùa thu trong đáy mắt. Chưa có một người yêu để nuông chiều. Chưa có.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Ngọc Trung