Trách Thân

Tác giả: Phan Bá Chức & Nguyễn Hữu Ninh

Ca sỹ thể hiện: Quang Linh

Thân nè… trách thân nè. Thân sao chớ lận đận. Mình nè… trách mình nè. Số phận chứ sao hẩm hiu. Bởi thân tui, tui cực khổ tui eo nghèo. Nên vợ tui nó không ở nữa, nó theo cái nẫu rầu…. Em ơi! Chứ bây giờ mà em ở kìa nơi.

Yên Minh Miền Nhớ

Tác giả: Nguyễn Hữu Ninh

Ca sỹ thể hiện: Việt Hoàn

Quê hương ơi hôm nay trở lại, đèo cao vách đá gió đưa hương, Yên Minh đường về mây vẫy gọi một thuở mưa giông nước mắt nhạt nhoà...

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ninh