Tìm Em Trong Nét Huế

Tác giả: Khắc Yên

Ca sỹ thể hiện: Vân Khánh

Anh chưa một lần đến Huế, chỉ biết Huế trong em. Nay đuợc về với Huế, mênh mang mênh mang. Con đò không bến đợi, tha hương không nỡ chờ. Nghe như làn hương thoảng tim tím một dòng thơ. Anh trở về nơi đây để tìm em trong.

Về Huế Đi Em

Tác giả: Khắc Yên

Ca sỹ thể hiện: Hương Mơ

Về Huế đi em về với sông Hương núi Ngự. Về Huế đi em đây bến đợi bến chờ. Về Huế đi em ơ...... hơ...... hờ...... Nghe câu hò điệu lý mười thương nhớ nhớ thương. Thương thương ai lỡ bước qua cầu. Thương ai lơ lỡ lỡ bước.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Khắc Yên