Đêm Trăng Miền Thơ Ấu

Tác giả: Ngọc Sơn & Triết Giang

Ca sỹ thể hiện: Giao Linh; Hương Lan

Một đêm anh nằm gần vùng Gio Linh. Vừng trăng xuyên cành rừng thiêng câm nín. Ngắm trăng treo đầu ghềnh, mới hay đêm rằm về, nghe hồn thương nhớ dâng lên tràn đầy. Một đêm trăng rằm tụi mình chơi khăn. Trò chơi khăn.

Đêm Trăng Miền Thơ Ấu ( Triết Giang & Ngọc Sơn ) | Pre 75

Tác giả: Ngọc Sơn & Triết Giang

Một đêm anh nằm gần vùng Gio Linh. Vừng trăng xuyên cành rừng thiêng câm nín. Ngắm trăng treo đầu ghềnh, mới hay đêm rằm về. Nghe hồn len lén dâng lên tràn đầy. Một đêm trăng rằm tụi mình chơi khăn. Trò chơi khăn hồng.

Ngõ Hồn Qua Đêm

Tác giả: Hàn Châu & Triết Giang

Ca sỹ thể hiện: Jimmy Phạm; Thế Vũ; Trang Mỹ Dung; Chung Tử Lưu; Kim Anh; Tuấn Linh; Phương Dung; Tuấn Vũ; Hương Lan; Hồng Trúc; Như Mai; Thanh Thúy; Trang Thanh Lan; Trường Vũ; Tâm Đoan; Mạnh Quỳnh; Đại Anh; Giao Linh; Đặng Thế Luân; Ngọc Huyền; Đặng Trường Phát; Đức Huy; Ba Chéo - M70; Phượng Kiều; Thúy Hà

Chiều Bản Giao... trên vùng đêm đen biên giới.... Theo cánh quân, anh đóng ven lưng chừng đồi.... Nghe muôn côn trùng.. than trong đêm trường sầu thương thế nhân. Hồn rung tiềm thức quay trong vùng thương nhớ, len lén.

Ngỏ Hồn Qua Đêm

Tác giả: Hàn Châu & Triết Giang

Chiều bàn giao cho vùng đêm đen biên giới, theo cánh quân, anh đóng ven lừng chừng đồi. Nghe muôn côn trùng, than trong đêm trường, sầu thương thế nhân. Hồn rung tiềm thức, quay trong vùng thương nhớ, len lén đưa anh qua.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Triết Giang