Người Lái Đò Trên Sông Pô Cô

Tác giả: Cẩm Phong & Mai Trang

Ca sỹ thể hiện: Lan Anh; Rơ Chăm Phiang

Hỡi Pô Cô ơi ! Dòng sông mênh mông. Đôi bờ cây xanh biếc nước chảy xiết sâu thẳm. Qua tháng ngày hỏi sông ơi có biết. Anh lái đò tên gọi A Sanh A Sanh. Ngày đêm anh lái đò trên sông. Dù gian nguy vẫn vững tay chèo.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Cẩm Phong