Phận Má Hồng

Tác giả: Hoài Nam & Trần Nam Cách

Ca sỹ thể hiện: Như Quỳnh

Hãy xót thương cho phận má hồng. Ðời hoa trước gió biết hướng nào mong. Làm thân con gái biết bến nào trông. Biết sông nào ước nguyện cho lòng mình trao duyên. Xin cố quên đi chuyện ân tình. Dù em vẫn biết sẽ phải.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Nam Cách