Nỗi Đau Dịu Dàng

Tác giả: Ahmet Ertegun & Betty Nelson

Ca sỹ thể hiện: Elvis Phương; Ngọc Hương

Don't play it no more! Don't play it no more! Don't play it no more! No no no no no no! Don't play.. that song for me! It brings back memories, of days that I once knew. The days that I spent with you. Oh no, don't.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Ahmet Ertegun