Alife

Tác giả: Chưa Biết
What's it all about
A life
Is it just for the moment we live
What's it all about when you sort it out A life
Are we meant to take more than we give
Or are we meant to be kind
And if only fools are kind
A life
Then I guess it is wise to be cruel
And if life belongs only to the strong A life
What will you lend on an old golden rule
As sure as
I believe
There's a heaven above
A life
I know there's something much more
Something even no believers can believe in
I believe in love
A life without true love we just exist A life until you find the love you've missed you're nothing
A life when you walk let your heart lead the way and you'll find love any day
A life
A life
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1291 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4