Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao

Tác giả: Nhạc Phan Huỳnh Điểu, thơ Bùi Minh Quốc

Ca sỹ thể hiện: Ánh Tuyết

Cuộc đời vẫn đẹp sao. Tình yêu vẫn đẹp sao. Dù đạn bom man rợ thét gào. Dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích. Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch. Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngần. Một tiếng chim ngân. Một.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Bùi Minh Quốc (thơ)