Baby Won't You Please Come To

Tác giả: Chưa Biết
I've got the blues
I feel so lonely
I'd give the world if I could only make you understand; it surely would be grand
I'm goin' to telegraph you baby ask you won't you please come home 'cause when you're gone
I'm all forlorn
I worry all day long
Baby won't you please come home 'cause your mamma's all alone
I have tried in vain: never no more to call your name
When you left you broken my heart because I never thought we'd part
Every hour in the day you will hear me say
Baby won't you please come home
Baby won't you please come home 'cause your mamma's all alone
I have tried in vain: never no more to call your name
When you left you broken my heart because I never thought we'd part
Every hour in the day you will hear me say
Baby won't you please come home daddy needs mamma
Baby won't you please come home
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 820 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4