Banana Boat Song

Tác giả: Chưa Biết
Day oh day ay ay oh
Daylight come an' I wanna go home
Day he say day he say day he say day he say day he say day ay ay oh
Daylight come an' I wanna go home walk all night on a drink of rum
Daylight come an' I wanna go home stack banana until the morning come
Daylight come an' I wanna go home
Come mister tally man tally me banana
Daylight come an' I wanna go home
Come mister tally man tally me banana
Daylight come an' I wanna go home
Day he say day ay ay oh
Daylight come an' I wanna go home
Day he say day he say day he say day he say day he say day ay ay oh
Daylight come an' I wanna go home
A beautiful bunch of ripe banana
Daylight come an' I wanna go home
I see deadly black triantula
Daylight come an' I wanna go home
Come mister tally man tally me banana
Daylight come an' I wanna go home
Come mister tally man tally me banana
Daylight come an' I wanna go home
Day he say day ay ay oh
Daylight come an' I wanna go home
Day he say day he say day he say day he say day he say day ay ay oh
Daylight come an' I wanna go home
Day oh day ay ay oh
Daylight come an' I wanna go home
Day he say day he say day he say day he say day he say day ay ay oh
Daylight come an' I wanna go home
A six foot seven foot eight foot bunch
Daylight come an' I wanna go home
A six foot seven foot eight foot bunch
Daylight come an' I wanna go home
Come mister tally man tally me banana
Daylight come an' I wanna go home
Come mister tally man tally me banana
Daylight come an' I wanna go home
Day he say day ay ay oh
Daylight come an' I wanna go home
Day he say day he say day he say day he say day he say day ay ay oh
Daylight come an' I wanna go home
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1972 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4