Been Around The World

Tác giả: Chưa Biết
I don't know where my baby is
But I'll find him somewhere somehow
I've got to let him know now much
I care
I'll never give up looking for my baby

Been around the world and I yah yah
I can't find my baby
I don't know where
I don't know why why he's gone away
And I don't know where he can be
My baby but
I'm gonna find him woo hoo hoo
Been around the world and I yah yah
I can't find my baby
I don't know where
I don't know why why he's gone away
And I don't know where he can be
My baby but
I'm gonna find him
Hoo we had a quarrel and I let myself go
I said so many things things he didn't know
And I was so oh woh so bad
And I don't think he's coming back
Hmm hmm
He gave a reason
The reason he should go
And he said things he hadn't said before
And I was so oh woh so mad
And I don't think he's coming back coming back
I did too much lying wasted too much time
Now I'm here and crying I yah yah
Been around the world and I yah yah
I can't find my baby
I don't know where
I don't know why why he's gone away
And I don't know where he can be
My baby but
I'm gonna find him
Oh hoo hoo

So open hearted
He never did me wrong
I was the one the weakest world
Now I'm so oh woh so sad
And I don't think he's coming back coming back
I did too much lying wasted too much time
Now I'm here and crying I yah yah
Been around the world and I yah yah
I can't find my baby
I don't know where
I don't know why why he's gone away
And I don't know where he can be
My baby but
I'm gonna find him woo hoo hoo
Been around the world and I yah yah
I can't find my baby
I don't know where
I don't know why why he's gone away
And I don't know where he can be
My baby
But I'm gonna find him woo hoo hoo
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 946 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4