Blister In The Sun

Tác giả: Chưa Biết
When I'm out walkin'
I strut my stuff
Then I'm so strung out
I'm high as a kite
I just a might
Stop to check you out
Let me go on
Like a blister in the sun let me go on
Big hands I know you're the one
Body beats
I stain me sheets
I don't even know why
And my girlfriend
She's near the end she is starting to cry
Let me go on
Like a blister in the sun let me go on
Big hands I know you're the one

When I'm out walkin'
I strut my stuff
Then I'm so strung out
I'm high as a kite
I just a might
Stop to check you out
Body beats
I stain me sheets
I don't even know why
And my girlfriend
She's near the end she is starting to cry
When I'm out walkin'
I strut my stuff
Then I'm so strung out
I'm high as a kite
I just a might
Stop to check you out
When I'm out walkin'
I strut my stuff
Then I'm so strung out
I'm high as a kite
I just a might
Stop to check you out
Let me go on
Like a blister in the sun let me go on
Big hands I know you're the one
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 918 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4