Camptown Races

Tác giả: Chưa Biết
The camp town ladies sing this song
Doo dah doo dah
The camp town race track is five miles long
Oh doo doo dah day
Going to run all night going to run all day
I bet my money on the bobtail nag
Somebody bet on the bay
The long black filly and the big black horse
Doo dah doo dah
Then fly around the track and they both cut across
Oh doo doo dah day
Going to run all night going to run all day
I bet my money on the bobtail nag
Somebody bet on the bay
Old muley cow come onto the track
Doo dah doo dah
The bobtail fling her over her track
Oh doo doo dah day
Going to run all night going to run all day
I bet my money on the bobtail nag
Somebody bet on the bay
Doo doo
Doo dah doo dah
Oh
Oh doo doo dah dah
Going to run all night going to run all day
I bet my money on the bobtail nag
Somebody bet on the bay
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1059 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4