Cheri Cheri Lady

Tác giả: Chưa Biết
Oh I cannot explain
Every time it's the same
Oh I feel that it's real
Take my heart
I've been lonely to long
Oh I can't be so strong
Take the chance for romance
Take my heart
I need you so
There's no time
I'll ever go
Cheri cheri lady
Going through emotion
Love is where you find it
Listen to your heart
Cheri cheri lady
Living in devotion
It's always like the first time
Let me take a part
Cheri cheri lady
Like there's no tomorrow
Take my heart don't lose it
Listen to your heart
Cheri cheri lady
To know you is to love you
If you call me baby
I'll be always yours

I get up I get down
All my world turns around
Who is right?
Who is wrong?
I don't know
I've got pain in my heart
Got a love in my soul
Easy come but
I think easy go
I need you so
Although times
I move so slow
Cheri cheri lady
Going through emotion
Love is where you find it
Listen to your heart
Cheri cheri lady
Living in devotion
It's always like the first time
Let me take a part
Cheri cheri lady
Like there's no tomorrow
Take my heart don't lose it
Listen to your heart
Cheri cheri lady
To know you is to love you
If you call me baby
I'll be always yours

Cheri cheri lady
Like there's no tomorrow
Take my heart don't lose it
Listen to your heart
Cheri cheri lady
To know you is to love you
If you call me baby
I'll be always yours
Cheri cheri lady
Like there's no tomorrow
Take my heart don't lose it
Listen to your heart
Cheri cheri lady
To know you is to love you
If you call me baby
I'll be always yours
  • Nghe nhạc


Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 4434 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4