Cry In The Rain

Tác giả: Chưa Biết
You tell me
I'm sorry
That's all you can say
You left with no reason
Despite of the pain
Now I know
I've lost you forever
The hurt of rejection
Is hurting inside
And now that
I'm broken
I've got nothing to hide
And now
I'm just waiting
For the sun to shine
As I cry in the rain
And you're the reason
I cry in the rain
And it's your fault
I stand but I fall
Can't get up so I crawl
As I cry in the rain

You took me for granted
For all that I am
Made me feel like I'm nothing
How much more can I stand?
And now
I'm still waiting
For the sun to shine
As I cry in the rain
And you're the reason
I cry in the rain
And it's your fault
I stand but I fall
Can't get up so I crawl
As I cry in the rain

As I cry in the rain
And you're the reason
I cry in the rain
And it's your fault
I stand but I fall
Can't get up so I crawl
As I cry in the rain
And you're the reason
I cry in the rain
And it's your fault
I stand but I fall
Can't get up so I crawl
As I cry in the rain
Oh no
As I cry in the rain
Oh no
As I cry in the rain
As I cry in the rain
Don't leave me don't leave me
Oh oh oh oh
You tell me I'm sorry
That's all you can say
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1608 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4