Dawn Go Away

Tác giả: Chưa Biết
Dawn
Go away
I'm no good for you
Oh Dawn
Stay with him he'll be good to you
Hang on
Hang on to you
Think
What a big man he'll be
Think
Of the places you'll see
Now think what the future would be with a poor boy like me
Meeeee
Dawn go away
Please go away
Although I know
I want you to stay
Dawn go away
Please go away
Baby don't cry
It's better this way
Ahh ah
Oohh Oh
Dawn
Go away back where you belong
Girl we can't
Change the places where we were born
You say
That you want me
Think
What your family would say
Think
What you're throwing away
Now think what the future would be with a poor boy like me
Meeeee
Dawn
Go away
I'm no good for you
Ooh Dawn
Go away
I'm no good for you
Ooh Dawn
Go away
I'm no good for you
Ooh Dawn
Go away
I'm no good for you
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 834 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4