Disposable Teens

Tác giả: Chưa Biết
MAN
I'M A BLACK RAINBOW
AND I'M AN APE OF GOD
I GOT A FACE
THAT'S MADE FOR
VIOLENCE AND PORN
AND I'M A
TEEN DISTORTION
SURVIVED ABORTION
A REBEL
FROM THE WAIST DOWN
YEAH
YEAH
A-YEAH YEAH YEAH
YEAH
YEAH
YEAH YEAH YEAH
I WANNA THANK YOU MOM
I WANNA THANK YOU DAD
FOR BRINGIN'
THIS F####N' WORLD
TO A BITTER END
I NEVER REALLY HATED
A-ONE TRUE GOD
BUT THE GOD
OF THE PEOPLE
I HATED
YOU SAY YA WANT AN
EVOLUTION
THE APE WAS
A GREAT BIG HIT
YOU SAY YA WANT A
REVOLUTION MAN
AND I SAY THAT
YOU'RE FULL OF S##T
WE'RE
DISPOSABLE TEENS
WE'RE
DISPOSABLE TEENS
WE'RE
DISPOSABLE TEENS
WE'RE DISPOSABLE
WE'RE
DISPOSABLE TEENS
WE'RE
DISPOSABLE TEENS
WE'RE
DISPOSABLE TEENS
WE'RE DISPOSABLE
YOU SAY YA WANT AN
EVOLUTION
THE APE WAS
A GREAT BIG HIT
YOU SAY YA WANT A
REVOLUTION MAN
AND I SAY THAT
YOU'RE FULL OF S##T
YEAH YEAH YEAH
YEAH
YEAH
YEAH YEAH YEAH
YEAH
YEAH
YEAH YEAH YEAH
THE MORE THAT
YOU FEAR US
THE BIGGER WE GET
THE MORE THAT
YOU FEAR US
THE BIGGER WE GET
AND DON'T BE
SURPRISED
AND DON'T BE
SURPRISED
AND DON'T BE
SURPRISED
IF WE DISCOVER IT
YEAH
YEAH
A-YEAH YEAH YEAH
YEAH
YEAH
A-YEAH YEAH YEAH
YEAH
YEAH
A-YEAH YEAH YEAH
YEAH
YEAH
A-YEAH YEAH YEAH
YOU SAY YA WANT AN
EVOLUTION
THE APE WAS
A GREAT BIG HIT
YOU SAY YA WANT A
REVOLUTION MAN
AND I SAY THAT
YOU'RE FULL OF S##T
YEAH YEAH YEAH
YOU SAY YA WANT AN
EVOLUTION
THE APE WAS
A GREAT BIG HIT
YOU SAY YA WANT A
REVOLUTION MAN
AND I SAY THAT
YOU'RE FULL OF S##T
A-YEAH YEAH YEAH
WE'RE
DISPOSABLE TEENS
WE'RE
DISPOSABLE TEENS
WE'RE
DISPOSABLE TEENS
WE'RE DISPOSABLE
WE'RE
DISPOSABLE TEENS
WE'RE
DISPOSABLE TEENS
WE'RE
DISPOSABLE TEENS
WE'RE DISPOSABLE
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 751 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4