Do You Know Where You Are

Tác giả: Chưa Biết
Do you know where you're going to
Do you like the things that life is slowing you
Where you are going to do you know
Do you get what you're hoping for
When you look behind you there's no open door
What are you hoping for
Do you know
Once we were standing still in time chasing the fantasies that filled our mind
You knew how
I loved you but my spirit was free
Laughing at the questions that you once asked of me
Do you know
Where you're going to
Do you like the things that life is showing you
Where you are going to
Do you know

Now looking back at all we planned we let so many dreams just slip through our hands
Why must we wait so long before we see
How said the answers to those questions can be
Do you know where you're going to
Do you like the things that life is showing you
Where you are going to do you know
Do you know you're hoping for
When you look behind you there's no open door
What are you hoping for
Do you know
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Người sửa: Black Sea
Bài này đã được xem 1852 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4