Don't Answer The Door

Tác giả: James F Johnson
Woman
I don't want a soul hanging around my house when I'm not at home
Woh I don't want a soul baby hanging around my house when I'm not at home
I don't want you to answer the door for nobody baby oh when you're home and you know you're all alone
I don't want your sister coming by because the little girl she talk too much
If she wanna come by to visit us tell her meet us
Sunday down at the church 'Cause I don't want a soul baby hanging around my house when I'm not at home
Yes I don't want you to answer the door for nobody baby oh when you're home and you know you're all alone
if your mother wanna visit us tell her I get home about the break of day
And that's too late to visit anybody baby so tell her to please stay away 'Cause I don't want a soul baby hanging around my house when I'm not at home
Yes I don't want you to open the door for nobody baby oh when you're home and you know you're all alone
Now if you feel a little sick baby and you know you're home all alone
I don't want the doctor at my house baby you just suffer till I get home 'Cause I don't want a soul baby hanging around my house when I'm not at home
Yes I don't want you to open the door for nobody baby yeah when you're home all alone yeah baby
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 847 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4