Men Xuân

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Hoàng Quốc Cung

Ca sỹ thể hiện: Việt Quang

Ta bừng giấc chợt thấy nàng Xuân lại. Trời trong xanh tha thướt bước khoan thai. Nàng đến sao ta chẳng hề vương vấn. Hay ta khô cằn một kiếp tha hương. Hình ảnh nàng không rung động tim ta. Để ngự trị như thờI xưa vang.

Ta Đi Tìm Ta

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Hoàng Quốc Cung

Ca sỹ thể hiện: Giao Linh; Giang Hồng Ngọc

Ta đi tìm ta tìm đâu cho thấy. Tìm đến vực sâu tìm đến đồi cao. Ta đi tìm ta, tìm trong khắp chốn. Khi ta dừng lại, ta nhìn thấy ta. Vũ trụ càn khôn giờ thu hẹp lại. Ở ngoài không thấy, không thấy chẳng màn. Đường đi một.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Quốc Cung