Don't Make Me Over

Tác giả: Chưa Biết
Don't make me over
Now that I'd do anything for you
Don't make me over
Now that you know how I adore you
Don't pick on the things I say
The things I do
Do love me with all my faults the way that
I love you
I'm begging you
Don't make me over
Now that I can't make it without you
Don't make me over
I wouldn't change one thing about you
Just take me inside your arms
And hold me tight
And always be by my side if I am wrong or right
I'm begging you
Don't make me over
Don't make me over
Now that you've got me at your command
Accept me for what I am
Accept me for the things that I do
Accept me for what I am
Accept me for the things that I do
Now that I can't make it without you
I wouldn't change one thing about you
Accept me for what I am
Accept me for the things that I do
Accept me for what I am
Accept me for the things that I do
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 863 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4