Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng (Đưa Anh Tìm Động Hoa Vàng)

Tác giả: Nhạc Phạm Duy, thơ Phạm Thiên Thư

Ca sỹ thể hiện: Don Hồ; Hoàng Thục Linh; Ngọc Hạ; Duy Quang; Đức Tuấn; Như Mai; Thái Thanh; Phan Đinh Tùng; Ái Vân; Thái Châu; Ngọc Quỳnh; Khánh Linh; Trần Cao; Sĩ Phú; Ánh Tuyết; Lâm Nhật Tiến; Vũ Khanh; Thái Hiền; Mai Hương; Phạm Cao Tùng; Ý Lan

Rằng xưa có gã từ quan. Lên non tìm động hoa vàng nhớ người. Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau. Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi. Sông này đây chẩy một giòng thôi. Mấy đầu sông thẫm tóc người cuối sông. Nhớ xưa em.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Thiên Thư (thơ)