Mẹ Ở Trong Con

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Giới Nghiêm

Ca sỹ thể hiện: Hiền Trang

Mẹ ở trong con không thể nào diễn đạt được. Tìm trong mỗi phút giây Mẹ ở đâu đây. Nhìn trong tay, trong mắt mũi khi con đang cười. Mẹ trong con có an vui hay sầu đau? Lòng mẹ bao la như suối ngàn như biển rộng. Tình mẹ.

Nụ Cười Cho Đời

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Giới Nghiêm

Ca sỹ thể hiện: Vũ Hà

Nụ cười ta trao cho nhau. Là đôi cánh trắng thần tiên nhiệm mầu. Nụ cười ta trao cho nhau. Là muôn thế giới. Bầu trời, đám mây. Hãy cười, cười đi em. Vì cuộc đời là đoá hoa thắm tươi. Hãy cười, cười lên đi em. Hạnh phúc.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Giới Nghiêm