Tình Mẹ

Tác giả: Nhạc La Tuấn Dzũng, thơ Trúc Quân

Ca sỹ thể hiện: Quang Nguyễn

Bàn tay năm ngón thon thon. Thương con từ lúc hãy còn bụng mang. Mười ngày chín tháng cưu mang. Cơn đau xét ruột chẳng than nửa lời. Con cho tiếng khóc vào đời. Là cho mẹ cả bầu trời yêu thương. Con thơ đau yếu bất.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trúc Quân (thơ)