Four Seasons

Tác giả: Vina Morales
No rain no snow so sun no fall Without you
There'll be no weather in all No four seasons without you
No pain no smile no light no dawn without you
There'll be no color in my all No four seasons without you
It's just been three hours since I left for my trip I feel I've been missing you for three years Can't help but wonder how this feeling came to be
You've become so special and
I never thought you'd be I can't eat and I can't sleep
When you're not around
You're the one I can't live without and if you leave me for somebody else I want you know that
I want you know that there's
No rain no snow no sun no fall
Without you
There'll be no weather in my all No four seasons without you No pain no smile no light no dawn without you
There'll be no color in my all No four seasons without you
I can't stand it if you're not by my side
I feel I'd never stop myself from these tears
Can't help but wonder how this feeling came to be You've become so special and
I never thought you'd be I can't eat and
I can't sleep
When you're not around
You're the one
I can't live without
And if you leave me for somebody else
I want you know that
I want you know that there's No rain no snow no sun no fall
Without you
There'll be no weather in my all No four seasons without you
No pain no smile no light no dawn without you
There'll be no color in my all No four seasons without you

I can't eat and
I can't sleep
When you're not around
You're the one
I can't live without
And if you leave me for somebody else
I want you know that
I want you know that there's No rain no snow no sun no fall
Without you
There'll be no weather in my all No four seasons without you
No pain no smile no light no dawn without you
There'll be no color in my all No four seasons without you
No rain no snow no sun no fall
Without you
There'll be no weather in my all No four seasons without you
No pain no smile no light no dawn without you
There'll be no color in my all No four seasons without you
No rain no snow no sun no fall
Without you
There'll be no weather in my all No four seasons without you
No pain no smile no light no dawn without you
There'll be no color in my all No four seasons without you
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1789 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4