Four Seasons

Tác giả: Vina Morales

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

No rain no snow so sun no fall Without you. There'll be no weather in all No four seasons without you. No pain no smile no light no dawn without you. There'll be no color in my all No four seasons without you. It's just.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Vina Morales