Girls From Ipanema

Tác giả: N Gimbel
Tall and tan and young and lovely the girl from Ipanema goes walking and when she passes each one she passes goes
Aah
When she walks she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes each one she passes goes Aah
Oh but he watch her so sadly
How can he tell her he loves her
Yes he would give his heart gladly
But each day when she walks to the sea
She looks straight ahead not at him
Tall and tan and young and lovely the girl from Ipanema goes walking and when she passes
He smiles but she doesn't see

Oh but he watch her so sadly
How can he tell her he loves her
Yes he would give his heart gladly
But each day when she walks to the sea
She looks straight ahead not at him
Tall and tan and young and lovely the girl from Ipanema goes walking and when she passes
He smiles but she doesn't see
She just doesn't see
No she doesn't see
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 950 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4