Happy Song

Tác giả: Chưa Biết
We are down we're crazy fools everyday at school
Teachers here teachers there,
Books and books they're everywhere
Come on boys we need to dance we have got a good chance
Lay your problems on the floor clap your hands and sing once more
Everybody, let's go to the "king"
We can dance there dance and eat an icecream
Everybody dancing all night long
Try to do it, sing a happy song
Music, dancing in the night, we can get so high,
For no reason no long stop, now's the time to go to the top.
It's a sweeter happy song, we'll sing all night long
Lay your problems on the floor, clap your hands and sing once more
Everybody, let's go to the "king"
We can dance there dance and eat an icecream
Everybody dancing all night long
Try to do it, sing a happy song
A happy song...
A happy song...

Come on boys, we need to dance, we all have got a good, good chance
Lay your problems on the floor, clap your hands and sing once more
Music sound in the night, we all can get so high,
For no reason no long stop, now's the time to go to the top

We are down we're crazy fools everyday at school
Teachers here teachers there,
Books and books they're everywhere
Come on boys we need to dance we have got a good chance
Lay your problems on the floor clap your hands and sing once more
Everybody, let's go to the "king"
We can dance there dance and eat an icecream
Everybody dancing all night long
Try to do it, sing a happy song
A happy song...
A happy song...
Everybody, let's go to the "king"
We can dance there dance and eat an icecream
Everybody dancing all night long
Try to do it, sing a happy song

Everybody, let's go to the "king"
We can dance there dance and eat an icecream
Everybody dancing all night long
Try to do it, sing a happy song

Come on boys, we need to dance, we all have got a good, good chance
Lay your problems on the floor, clap your hands and sing once more
Music sound in the night, we all can get so high,
For no reason no long stop, now's the time to go to the top
We are down we're crazy fools everyday at school
Teachers here teachers there,
Books and books they're everywhere
Come on boys we need to dance we have got a good chance
Lay your problems on the floor clap your hands and sing once more
Everybody, let's go to the "king"
We can dance there dance and eat an icecream
Everybody dancing all night long
Try to do it, sing a happy song
Everybody, let's go to the "king"
We can dance there dance and eat an icecream
Everybody dancing all night long
Try to do it, sing a happy song
Everybody
Ha... ha...
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 2239 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4