Happy

Tác giả: Chưa Biết
WELL I NEVER
KEPT A DOLLAR
PAST SUNSET
ALWAYS GOT A HOLE
IN MY PANTS
NEVER MADE A
SCHOOL MOTHER HAPPY
NEVER BLEW A
SECOND CHANCE OH NO
I NEED A LOVE
TO KEEP ME HAPPY
I NEED A LOVE
TO KEEP ME HAPPY
BABY AW
BABY KEEP ME HAPPY
BABY
BABY KEEP ME HAPPY
ALWAYS TOOK CANDY
FROM STRANGERS
DIDN'T WANNA
GET ME NO TRADE
NEVER WANNA
BE LIKE MY PAPA
WORKIN' FOR THE BOSS
EVERY NIGHT AND DAY
I NEED A LOVE
TO KEEP ME HAPPY
I NEED A LOVE
BABY WON'T YOU
KEEP ME
HAPPY
BABY WON'T YOU
KEEP ME
HAPPY
BABY PLEASE KEEP ME
I NEED A LOVE
TO KEEP ME HAPPY
I NEED A LOVE
TO KEEP ME HAPPY
BABY
BABY KEEP ME HAPPY
BABY YEAH
NEVER GOT A FLASH
OUTTA COCKTAIL
WHEN I GET SOME
FLESH OFF THE BONE
NEVER GOT A LIFT
OUTTA LEAR JET
WHEN I CAN FLY
WAY BACK HOME
I NEED A LOVE
TO KEEP ME HAPPY
I NEED A LOVE
TO KEEP ME HAPPY
BABY BABY
KEEP ME HAPPY
BABY
BABY KEEP ME HAPPY
BABY
HAPPY
BABY WON'T YOU
KEEP ME
HAPPY
BABY WON'T YOU
KEEP ME
HAPPY
BABY WON'T YOU
KEEP ME
HAPPY
BABY WON'T YOU
KEEP ME
HAPPY
BABY WELL JUST
KEEP ME
HAPPY
AW KEEP ON
BABY KEEP ME HAPPY
NOW BABY WON'T YOU
SQUEEZE ME
HAPPY
OH BABY
GOT TO FEEL IT NOW
HAPPY
NOW NOW NOW NOW
KEEP ME HAPPY
COME ON NOW
KEEP ME HAPPY
KEEP ON PLAYIN'
JUST KEEP ME HAPPY
KEEP ON PLAYIN'
JUST LEFT YOU HAPPY
I'M GONNA MAKE YOU
MISS HAPPY
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 938 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4