Bài Ca Hồ Chí Minh (The Ballad Of Ho Chi Minh)

Tác giả: Evan McColl

Ca sỹ thể hiện: Tốp Ca; Ewan Macall; Minh Nghĩa; Đức Thành; Đại Thành; Hồ Quỳnh Hương

Miền biển đông xa tít nơi chân trời người dân ở đó lầm than đói nghèo! Từ đau thương Người đi khắp năm châu lòng tin mặt trời chân lý sáng soi rọi chiếu tới dân lành. Hồ Hồ Hồ Chí Minh Hồ Hồ Hồ Chí Minh. Rừng rực cháy.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Evan McColl