Bài Ca Hồ Chí Minh (The Ballad Of Ho Chi Minh)

Tác giả: Evan McColl
Miền biển đông xa tít nơi chân trời người dân ở đó lầm than đói nghèo!
Từ đau thương Người đi khắp năm châu lòng tin mặt trời chân lý sáng soi rọi chiếu tới dân lành.

Hồ Hồ Hồ Chí Minh Hồ Hồ Hồ Chí Minh.

Rừng rực cháy lửa cách mạng lan tràn từ rừng Việt Bắc vào đến Tháp Mười.
Hồ Chí Minh niềm tin đấu tranh cho tự do điệp trùng đội ngũ lớn lên một ý chí quyết đoàn.

Hồ Hồ Hồ Chí Minh Hồ Hồ Hồ Chí Minh.

Lòng thành kính toàn dân gọi Cha già.
Vì Người đã sống để cho muôn người.
Hồ Chí Minh mùa xuân chứa chan bao niềm tin người từ chân lý sinh ra vì thế giới hoà bình.

Hồ Hồ Hồ Chí Minh Hồ Hồ Hồ Chí Minh.

Lời 2:

Hồ Hồ Hồ Chí Minh Hồ Hồ Hồ Chí Minh
Hồ Hồ Hồ Chí Minh Hồ Hồ Hồ Chí Minh.

Miền biển đông xa tít nơi chân trời
Người dân ở đó lầm than đói nghèo!
Từ đau thương Người đi khắp năm châu
Lòng tin mặt trời chân lý sáng soi rọi chiếu tới dân lành.

Hồ Hồ Hồ Chí Minh Hồ Hồ Hồ Chí Minh
Hồ Hồ Hồ Chí Minh.

Vượt trùng sóng người di khắp phương trời
Luyện tôi ý chí lòng nuôi căm thù
Hồ Chí Minh ngày đêm xót thương dân tộc nô lệ
Vì đế quốc dã man dày xéo đất nước mình
Tàn sát bao con người rực cháy mối hận thù
Hồ Hồ Hồ Chí Minh Hồ Hồ Hồ Chí Minh.

Rừng rực cháy lửa cách mạng lan tràn
Từ rừng Việt Bắc vào đến Tháp Mười.
Hồ Chí Minh mùa xuân chứa chan muôn niềm tin
Người từ chân lý sinh ra vì tự do hoà bình.
Người hiến dâng đời mình vì thế giới hòa bình
Hồ Hồ Hồ Chí Minh Hồ Hồ Hồ Chí Minh.

Lời Anh:
Far away across the ocean,
Far beyond the sea's eastern rim,
Lives a man who is father of the Indo-Chinese people,
And his name it is Ho Chi Minh.

From VietBac to the SaiGon Delta
From the mountains and plains below
Young and old workers, peasants and the toiling tenant farmers
Fight for freedom with Uncle Ho.
Ho, Ho, Ho Chi Minh, etc.

Now Ho Chi Minh was a deep sea sailor
He served his time out on the seven seas
Work and hardship were part of his early education
Exploitation his ABC.

Now Ho Chi Minh came home from sailing
And he looked out on his native land
Saw the want and the hunger of the Indo-Chinese people
Foreign soldiers on every hand.

Now Ho Chi Minh went to the mountains
And he trained a determined band
Heroes all, sworn to liberate the Indo-Chinese people
Drive invaders from the land.

Fourteen men became a hundred
A hundred thousand and Ho Chi Minh
Forged and tempered the army of the Indo-Chinese people
Freedom's Army of Viet Minh.

Every soldier is a farmer
Comes the evening and he grabs his hoe
Comes the morning he swings his rifle on his shoulder
This the army of Uncle Ho.

From the mountains and the jungles
From the ricelands and the Plain of Reeds
March the men and the women of the Indo-Chinese Army
Planting freedom with vict'ry seeds.

From VietBac to the SaiGon Delta
Marched the armies of Viet Minh
And the wind stirs the banners of the Indo-Chinese people
Peace and freedom and Ho Chi Minh.
  • Nghe nhạcHát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Cát Bụi
Người sửa: Quỳnh Như
Bài này đã được xem 104865 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4