How Can I Tell Her

Tác giả: Chưa Biết
She knows when
I'm lonesome she cries when I'm sad
She's up in the good times
She's down in the bad
Whenever I'm discouraged
She knows just what to do
But girl she doesn't know about you
I can tell her my troubles
She makes them all seem right
I can make up excuses
Not to hold her at night
We can talk of tomorrow
I'll tell her things that I want to do
But girl
I can not tell her about you
How can I tell her about you
Girl please tell me what to do
Everything seems right
Whenever
I'm with you
So girl won't you tell me
How to tell her about you
How can I tell her
I don't miss her
Whenever
I'm away
How can I say it's you I think of every single night and day
But when it is easy tellin' someone we're through
Ah girl
Help me tell her about me
How can I tell her about you
Girl please tell me what to do
Everything seems right
Whenever
I'm with you so girl won't you tell me
How to tell her about you
Ah Ah Ah
Ah Ah
Ah Ah
Ah
Ah Ah Ah
Ah Ah
Ah Ah Ah
  • Nghe nhạc

Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 3454 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4