Hunting High And Low

Tác giả: A
HERE I AM
AND WITHIN THE REACH OF MY HANDS
SHE SOUNDS ASLEEP AND SHE'S SWEETER NOW
THAN THE WILDEST DREAM
COULD HAVE SEEN HER
AND I WATCH HER SLIPPING AWAY
THOUGH I KNOW I'LL BE HUNTING HIGH AND LOW
HIGH
THERE'S NO END TO THE LENGTHS I'LL GO TO
HUNTING HIGH AND LOW
HIGH
THERE'S NO END TO THE LENGTHS I'LL GO
TO FIND HER AGAIN
UPON THIS MY DREAMS ARE DEPENDING
THROUGH THE DARK
I SENSE THE POUNDING OF HER HEART
NEXT TO MINE
SHE'S THE SWEETEST LOVE I COULD FIND
SO I GUESS I'LL BE HUNTING HIGH AND LOW
HIGH
THERE'S NO END TO THE LENGTHS I'LL GO TO
HIGH AND LOW
HIGH
DO YOU KNOW WHAT IT MEANS TO LOVE YOU
I'M HUNTING HIGH AND LOW
AND NOW SHE'S TELLING ME SHE'S GOT TO
GO AWAY
I'LL ALWAYS BE HUNTING HIGH AND LOW
HUNGRY FOR YOU
WATCH ME TEARING MYSELF TO PIECES
HUNTING HIGH AND LOW
HIGH
THERE'S NO END TO THE LENGTHS I'LL GO TO
OOOOH FOR YOU I'LL BE HUNTING HIGH AND LOW
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1370 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4