I'll Be There For You

Tác giả: Chưa Biết
Saw you this morning with that look in your eyes
I hate to see you looking like you're lost and lonely
It isn't easy when you're all by yourself
Don't you worry
I hear you 'cause I know what it's like
And if you look you'll find
I got you on my mind 'cause baby
I'll be there for you
When you need somebody
I'll be there for you
When you want someone who cares
When you're down and feeling blue
I'll be there
I'll be there for you
When you call me
I'll be there
I wanna show you how good it will be
Never needed anyone the way
I need you right now
You know you'll never be alone anymore
We can make it together
It's gonna be all right
And if you look you'll find
I got you on my mind 'cause baby
I'll be there for you
When you need somebody
I'll be there for you
When you want someone who cares
When you're down and feeling blue
I'll be there
I'll be there for you
When you call me
I'll be there

And if you look you'll find
I got you on my mind 'cause baby
I'll be there for you
I'll be there for you
When you want someone who cares
When you're down and feeling blue
I'll be there
I'll be there for you 'cause baby
I'll be there for you
When you need somebody
I'll be there for you
When you want someone who cares
When you're down and feeling blue
I'll be there
I'll be there for you
When you call me
I'll be there
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1319 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4