I'll Tumble 4 Ya

Tác giả: Chưa Biết
DOWNTOWN WE'LL DROWN
WE'RE IN OUR NEVER SPLENDER
FLOWERS
SHOWERS
WHO'S GOT THE NEW BOY GENDER
I'LL BE YOUR BABY
I'LL BE YOUR SCORE
I'LL RUN THE GUN FOR YOU
AND SO MUCH MORE
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE 4 YOU
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE
UPTOWN THEIR SOUND
IS LIKE THE NATIVE
YOU SEND HER
JUNCTION
FUNCTION
THE BOY WITH POP IS SLENDER
DID HE SAY MAYBE
OR I'M NOT SURE
HE'LL BE A BOY FOR YOU
BUT YOU NEED MORE
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE 4 YOU
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE
I GET A CRAZY FEELING
THAT CHASES IN MY HEAD
IT'S NOTHING THAT YOU DO TO ME
IT'S NOTHING THAT YOU SAID
IT'S LOVE IN STEREO
AND WHEN I CAN'T LET GO I SAY
I'LL BE YOUR BABY
I'LL BE YOUR SCORE
I'LL RUN THE GUN FOR YOU
AND SO MUCH MORE
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE 4 YOU
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE
DOWNTOWN WE'LL DROWN
WE'RE IN OUR NEVER SPLENDER
FLOWERS
SHOWERS
WHO'S GOT THE NEW BOY GENDER
I'LL BE YOUR BABY
I'LL BE YOUR SCORE
I'LL RUN THE GUN FOR YOU
AND SO MUCH MORE
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE 4 YOU
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE 4 YA
I'LL TUMBLE 4 YA
I´LL TUMBLE
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 717 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4