Người Mang Tâm Sự

Tác giả: Như Phi

Ca sỹ thể hiện: Trường Vũ

Sang sông lỡ chuyến đò tình. Yêu đương một gánh bây giờ gãy đôi. Từ ngày tình nghĩa chia phôi. Anh đi đường ấy bỏ tôi một mình. Người ta dỗ ngọt tôi vào tình yêu. Bây giờ chua chát nẻo đi đường về. Tôi lầm tin lời người.

Sao Em Nở Vô Tình (Tân Cổ Giao Duyên)

Tác giả: Như Phi

Vọng cổ:. Tương tư thức mấy đêm rồi. Biết cho ai biết, ai người biết cho. Gió mưa là bệnh của Trời. Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Hai thôn chung lại một làng. Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này. Tân Nhạc:. Tôi viết.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Như Phi