Jane

Tác giả: Chưa Biết
Jane you took my hand
And show me out to reach the sun
But then you left me
You only left me without goodbye Jane
Jane
We were so close
I told the world that you were mine
I was so happy so very happy that I could cry
Jane Jane
You play with me just like the winds
Playing with a Sangaree
It's hard to know it to realise it to sand a thing
Jane Jane you've broken my heart
And took the sun out of my life
It's hard to know it to realise it
Jane jane Jane you took my hand
And show me out to reach the sun
But then you left me
You only left me without goodbye
Jane Jane
We were so close
I told the world that you were mine
I was so happy so very happy that I could cry
Jane Jane you played with me
Just like the winds
Playing with a sangaree
It's hard to know it to realise it to sand a thing
Jane Jane you've broken my heart
And took the sun out of my life
It's hard to know it
To realise it
Jane Jane
A a a ah
O o o oh
A a a ah
O o o oh
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 823 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4