Just A Little Bit

Tác giả: Chưa Biết
You're my love you're my sweetest thing
Don't shy away don't shy away
Everynight makes me hate the days
Can't get enough of your love
Am I wrong an
I so unkind?
Show me the way don't turn away
I can't hide all these thoughts in my mind
Every moment
I'm just thinking of you
Ooh ah just a little bit
Ooh ah a little bit more
Ooh ah a little bit more
You know what
I'm looking for
Ooh ah just a little bit
Ooh ah a little bit more
Ooh ah just alittle bit
Kind of love you can't ignore
Feeling good let's go all the way
It's got to be set me free
Late tonight let my body say
Take it slow don't let it go
How can I prove my love to you?
Baby please you're all I need
Like a child but it's more than a phase
Look like an angel
But it wouldn't be true
Ooh ah just alittle bit
Ooh ah a little bit more
Ooh ah just a little bit
You know what
I'm looking for
Ooh ah just a little bit
Ooh ah a little bit more
Ooh ah just a little bit kind of love you can't ignore
What can you do to me?
Oh what can you do? 'Cause I feel so alive
I feel you're love inside
Just a little
Just a little bit whoa
Ooh ah just a little bit
Ooh ah a little bit more
Ooh ah just a little bit
You know what
I'm looking for
Ooh ah just a little bit
Ooh ah a little bit more
Ooh ah just a little bit
Kind of love you can't ignore
Ooh ah just a little bit
Ooh ah a little bit more
Ooh ah just a little bit
You know what
I'm looking for
Ooh ah just a little bit
Ooh ah a little bit more
Ooh ah just a little bit
Kind of love you can't ignore just a little
Just a little bit whoa
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1182 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4