Just Like You

Tác giả: Chưa Biết
So what you see
Is only half the story
There's another side of me
I'm the girl you know
But I'm someone else too
If you only knew
It's a crazy life
But I'm alright
I got everything
I've always wanted
Living the dream
So yeah, everything I've always wanted isn't always what it seems
I'm a lucky girl
Whose dreams came true
But underneath it all
I'm just like you
Don't wanna be treated differently
I wanna keep it all inside
Half the time I've got my name in lights
The other half I'm by your side
It's a crazy life
But I'm just fine
I got everything
I've always wanted
Living the dream
So yeah, everything I've always wanted isn't always what it seems
I'm a lucky girl
Whose dreams came true
But underneath it all
I'm just like you
Can't you see
I'm just an ordinary girl
Living in an extra ordinary world
Trying to live
Trying to learn
Trying to just be who I am
Who I am
I got everything
I've always wanted
Living the dream
So yeah, everything I've always wanted isn't always what it seems
I'm a lucky girl
Whose dreams came true
But underneath it all
I'm just like you
I got everything I've always wanted
Living the dream
So yeah, everything I've always wanted isn't always what it seems
I'm a lucky girl
Whose dreams came true
But underneath it all
I'm just like you
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1182 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4