Ladies Night

Tác giả: Chưa Biết
OOH OH YEAH, OH WHAT A NIGHT
IT'S LADIES NIGHT
THIS IS YOUR NIGHT TONIGHT,
EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT
THIS IS YOUR NIGHT TONIGHT,
C'MON GIRLS
GIRLS, WE'VE ALL GOT ONE
A NIGHT THAT'S SPECIAL EVERYWHERE
FROM NEW YORK TO HOLLYWOOD
IT'S LADIES NIGHT AND GIRL
THE FEELING'S GOOD
OH YES, IT'S LADIES NIGHT
AND THE FEELING'S RIGHT
OH YES, IT'S LADIES NIGHT
OH WHAT A NIGHT
OH YES, IT'S LADIES NIGHT
AND THE FEELING'S RIGHT
OH YES, IT'S LADIES NIGHT
OH WHAT A NIGHT
THIS IS YOUR NIGHT TONIGHT
EVERYTHING' S GONNA BE ALRIGHT
THIS IS YOUR NIGHT TONIGHT
EVERYTHING' S GONNA BE ALRIGHT
ROMANTIC LADY, OOH OH YEAH, SINGLE BABY
MM SOPHISTICATED MAMA WOOOOOH
COME ON YOU DISCO BABY, YEAH, YEAH
STAY WITH ME TONIGHT
IF YOU HEAR ANY NOISE
IT AIN'T THE BOYS, IT'S LADIES NIGHT, SHHH, UH HUH
COME ON GIRLS
GONNA STEP OUT LADIES NIGHT
STEPPIN' OUT LADIES NIGHT
GONNA STEP OUT LADIES NIGHT
STEPPIN' OUT LADIES NIGHT
OH YES, IT'S LADIES NIGHT
AND THE FEELING'S RIGHT
OH YES, IT'S LADIES NIGHT
OH WHAT A NIGHT
OH YES, IT'S LADIES NIGHT
AND THE FEELING'S RIGHT
OH YES, IT'S LADIES NIGHT
OH WHAT A NIGHT
ON DISCO LIGHTS YOUR NAME WILL BE SEEN
YOU CAN FULFILL ALL YOUR DREAMS
PARTY HERE, PARTY THERE, EVERYWHERE
THIS IS YOUR NIGHT, LADIES
YOU GOT TO BE THERE
OH LADIES NIGHT
THIS IS YOUR NIGHT TONIGHT,
EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT
THIS IS YOUR NIGHT TONIGHT,
EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT
THIS IS YOUR NIGHT TONIGHT,
EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT
THIS IS YOUR NIGHT TONIGHT,
EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT
THIS IS YOUR NIGHT TONIGHT,
EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT
THIS IS YOUR NIGHT TONIGHT,
EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT
THIS IS YOUR NIGHT TONIGHT,
EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT
THIS IS YOUR NIGHT TONIGHT,
EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT
THIS IS YOUR NIGHT TONIGHT,
EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT
THIS IS YOUR NIGHT TONIGHT,
EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 876 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4